Польська

Dzień dobry szanowni Państwo!

Сучасний світ відкриває перед нами необмежені можливості розвитку в умовах міжнародної інтеграції, зокрема, тісної співпраці України і Польщі. Містком до успішного порозуміння між представниками різних культур передусім є мова.

Однією з оригінальних і цікавих мов є польська мова – рідна мова А. Міцкевича, М. Коперника, Ф. Шопена та аж семи лауреатів Нобелівської премії (!). Серед українців побутує думка, що вивчення мови наших західних сусідів не викликає жодних труднощів. Безумовно, наші мови (українська та польська) є досить подібними, однак, як показує практика, частенько незнання особливостей польської мови або ж зрадливих міжмовних омонімів можуть призвести до кумедних ситуацій або ж навіть до непорозумінь.

  • Будьте обережними, коли захочете замовити в кафе чашку кави: на Ваше“Proszę czaszkę kawy” офіціант здивовано знизуватиме плечима, адже слово“czaszka” у польській мові означає “череп”
  • Якщо, натомість, на ринку Ви попросите якісь owoce, то неодмінно отримаєте яблука, грушки, сливки і т.д., оскільки це слово (“owoce”) у польській мові має значення “фрукти”

Хочете дізнатися більше про ці та інші “цікавинки” польської мови? Завітайте на курс польської мови в мовний клуб «Universal Talk»!

Стандартний курс польської мови призначений для слухачів таких рівнів:

  • A1 (призначений для осіб, які починають вивчення польської мови з самого початку, а також для осіб, які вміють говорити по-польськи лише окремі речення, однак не вміють створювати зв’язних, граматично правильних усних і письмових текстів). Основний підручник курсу А1: Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz “Hurra Po Polsku 1”;
  • A2 (призначений для осіб, які вміють робити по-польськи (в письмовій і усній формі) прості описи, представляти інших людей, умови життя і роботи, щоденні дії, (не) улюблені речі і т.д., використовуючи прості польські звороти; мають принаймні початкові знання з польської граматики; розуміють на слух загальний зміст повільно і виразно вимовленого польського тексту). Основний підручник курсу А2: Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska “Hurra Po Polsku 2”;
  • B1 (призначений для осіб, які вміють досить плавно (в письмовій і усній формі) обговорювати свої зацікавлення, логічно і граматично правильно впорядковуючи хід думок; розуміють не лише загальний зміст польського тексту, вимовленого повільно і виразно, але і його деталі). Основний підручник курсу В1: Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz “Hurra Po Polsku 3”;
  • B2 (призначений для осіб, які можуть логічно, впорядковано, граматично правильно висловлюватися по-польськи (в усній і письмовій формі) на різноманітні теми, аргументуючи свої погляди відповідними коментарями й прикладами; розуміють складніші тексти повсякденного мовлення поляків (навіть у швидкому темпі, але без зайвих шумів). Основний підручник курсу B2: AgnieszkaMadeja, BarbaraMorcinek “Polskimniejobcy”;
  • С1 (призначений для осіб з високим рівнем володіння польської мови, які не мають труднощів зі створенням складних, розбудованих текстів, веденням дискусій; розуміють вимовлені по-польськи тексти, в яких використано діалекти, сленг тощо, незважаючи на зовнішні перешкоди (наприклад, шуми). Основний підручник курсу C1: Anna Seretny “Kto czyta, nie błądzi”.

Використовуючи різні методи та техніки навчання польської мови, ми розвиваємо чотири мовні уміння: писання, читання, розмова і розуміння на слух.

У своїй роботі ми також використовуємо такі підручники, як: Алла Кравчук “Польська мова українцям”, Marta Kowalewska, Jerzy Kowalewski “Co nas łączy…” (1, 2 частина), Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąbska “Kiedyś wrócisz tu…” (1, 2 частина), Ewa Lipińska “Z polkim na ty”, Stanisław Mędak “Język polski à la carte”, Józef Pyzik “Przygoda z gramatyką”, Piotr Garncarek “Czas na czasownik”, Teresa Pelc “Teraz polski”, Stanisław Mędak “Liczebnik też się liczy” та ін.

Пропонуємо також курс розмовної польської мови для осіб, які вже мають певні знання цієї мови (починаючи від рівня А2).

На слухачів курсів різної складності чекає не лише вивчення безпосередньо польської мови, а й ознайомлення з культурою польського народу і, звісно, позитивна для навчання атмосфера. Навіть вивчення важкої граматики польської мови ми зуміємо зробити для Вас легшим, використовуючи замість стандартних вправ цікаві пісеньки і вірші видатних польських письменників.

Крім цього, запрошуємо на підготовчий курс для отримання Карти поляка. В межах курсу пропонуємо вивчення польської мови, ознайомлення з польською культурою та історією (гімн Польщі, молитви, адміністративний поділ, географічні відомості про цю країну, польські традиції та ін.) Навчання проводиться індивідуально і в групах.

Польською мовою розмовляє понад 44 млн. людей у всьому світі. Приєднайтесь до них разом з нами!